Sebastian Lönnqvist

Sebastian Lönnqvist (s. 1969), arkkitehti SaFa, ERAT arkkitehdit suunnittelutoimen toimitusjohtaja

  • Arkkitehti SAFA, MSc
  • Rakennussuunnittelijan pätevyys
    ARK 640
  • Kaavanlaatijan pätevyys YSE 391
  • FISE AA-vaatimusluokan pääsuunnittelija, korjausrakentaminen ja uudisrakentaminen PS 07
  • ERAT Arkkitehdit, toimitusjohtaja
  • ERAT Rakennusliike, hallituksen puheenjohtaha

Sebastian Lönnqvist toimii ERAT arkkitehdit toimitusjohtajana sekä ERAT rakennusliike hallituksen puheenjohtajana.

Sebastian Lönnqvist on jo arkkitehtuurin opintojensa alkuvaiheissa kiinnittänyt huomiota korkealaatuisen arkkitehtuurin tuottamiseen rakenteellisesti toimivalla tavalla. Hän kokee erittäin merkityksellisenä toteutuksen ja suunnittelun samanaikaisen tarkastelun ja saumat- toman yhteistyön suunnittelun ja toteutuksen välillä.

Oman toimistonsa Sebastian perusti vuonna 1998.

Alun perin Helsingissä syntynyt Sebastian on käynyt peruskoulun ja lukion Lahdessa, suorittanut arkkitehtuurin opintoja Tampereen ja Helsingin Teknillisissä Korkeakouluissa sekä Universitat Politècnica de Catalunyassa, Barcelonassa. Hän on suorittanut taideaineiden sivuopintoja Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän on toiminut useissa luottamustehtävissä sekä toiminut arkkitehtuurin historian tunti-opettajana TKK:n arkkitehtiosastolla.

Sebastian omistaa yhdessä Arin kanssa Söderskärin majakan. Ks www.soderskar.fi.