Arvot ja Filosofia

Arvot ja filosofia

Yleistä

ATL-Rakennushuolto Oy on monipuolinen, perinteinen rakennusliike. Meille on  oma monitaitoinen osaava henkilökunta  oleellinen voimavaramme. Olemme ylpeitä että yrityksemme henkilökuntaan kuuluu laaja-alainen rakennusammattihenkilöiden  joukko kirvesmiehiä,  muurareita,   ammattimaalareita ja puuseppiä.

Monipuolinen osaamisemme heijastuu kykynämme rakentaa vaativia uudis- ja korjauskohteita. Kokemuksemme  ja emoyhtiömme ERAT Arkkitehtien osaaminen näkyy myös   rakentamisen kokonaisuuden  hallinnan kannalta, jossa voimme johtaa projektia  suunnittelusta  valmiiseen rakennukseen ja sen käyttöön saakka.

Uudis- ja korjausrakentaminen

Toimintamme jakautuu tasaisesti uudis- ja korjausrakentamiseen. Olemme vastaanneet useista historiallisesti arvokkaiden suojeltujen rakennusten korjauksista, kuten vaativien julkisssektorin ja  liiketalouden uudisrakennusten rakentamisesta. 

Ekologia

Teemme kestäviä ratkaisuja. Jokaiseen suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen kuuluu kokonaisuuden ja yksityiskohtien punnitseminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Haluamme että rakennuksemme ovat helppoja käyttää ja huoltaa. Rakentaminen on aina  vaativaa, joten meillä ei ole varaa lyhytaikaisiin, tilapäisiin ratkaisuihin.

Emoyhtiömme ERAT Arkkitehdit on  yksi Suomen johtava ekologisen rakentamisen asiantuntija ja ehdoton edelläkävijä maassamme. Toimintatapaamme kuuluu kokonaisvaltainen ote rakentamisen ja rakennuksen suhteesta ympäristöönsä.

www.erat.com

Terve ympäristö

Rakennetun tilan on oltava käyttäjälleen terveellinen. Näin itsestään selvä asia ei valitettavasti kuitenkaan aina toteudu, kuten julkisuudesta valitettavan usein saamme kuulla.
Miellyttävän ympäristön, laadukkaan mikroilmaston ja sisäilmaston muodostuminen määritellään jo suunnitteluvaiheessa. Rakennus-materiaalien ja rakenteiden tuntemus ja hallinta on itsestäänselvyys, ja väitämmekin pystyvämme tähän paremmin kuin muut.

Kestävä kehitys

Yrityksemme käytössä on laatujärjestelmä jossa on laaja-alaisesti otettu huomioon kestävä kehitys. Pyrimme ennen kaikkea rakentamaan hyviä rakennuksia jotka ovat kestäviä ja helposti käytettäviä ja huollettavia. 

Kokonaisvaltainen rakennusprojektin hallinta

Olemme osa ERAT -konsernia. Toimintamme jatkaa  Suomessakin aiemmin vallinnutta perinnettä jossa suunnittelijat ja toteuttajat keskustelevat samaa kieltä ja rakentavat "samalla puolen pöytää".

Tästä on asiakkaillemme ollut pelkästään hyötyä. Hallitsemme projektin kaavatasolta pienimpään yksityiskohtaan asti. Kustannustietomme hankkeen kaikista vaiheista on asiakkaillemme tärkeää hankkeen kokonaisuuden kannalta.

Toimivuus ja muunneltavuus

Rakennukset jäävät jälkeemme. Niitä on voitava käyttää uudenlaisissa tilanteissa, uudella tavalla. Ainoa mikä on pysyvää on muutos ja rakennettu ympäristö muuttuu vastaavasti. Huomioimme tämän jo suunnitteluvaiheessa ja toteutuksessa mietimme edelleen huollettavuutta ja rakenteiden muunneltavuutta.

Kokonaistaloudellisuus

Suunnittelemme ja toteutamme kuin omaamme. Meille on tärkeää nähdä tilaajan tavoitteet, sekä auttaa häntä hankkeessa. Toimimme asiakkaamme parhaaksi, hänen strategisena kumppanina ja autamme häntä vaikeissakin päätöksissä. Suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon aina investoinnin merkitys pitkällä tähtäimellä.
Rakennuskohteiden pitkäikäisyys on tärkeää kaikessa toiminnas-samme.

Asiakkaan ehdoilla

Olemme aina asiakkaan asialla. Tehtävämme on tukea ja auttaa asiakkasta hankkeessaan. Jokainen työ on aina yhteistyötä asiakkaan, suunnittelijan ja rakentajan kanssa.

Arvorakennus

Kaikki rakentaminen sijoittuu jollain tavoin jo rakennettuun ympäristöön. Meille vanhan varjeleminen ei ole itsetarkoitus vaan pikemminkin työkalu uuteen; Vanhasta ammentuu usein paras uusi ratkaisu.
Vastuuntuntoamme kuvastaa mm. Arin ja Sebastianin omistaman Söderskärin majakan pelastushanke. Vanha majakkarakennus restauroidaan säilymään tuleville polville.

www.soderskar.fi

Materiaalit

Tutkimme eri materiaalien käyttäytymistä eri tilanteissa. Emme ole ehdottomia yhden materiaalin käyttäjiä. Voimme kuitenkin avoimesti tunnustaa, että puu on lähellä sydäntämme ja käytämme sitä kohteissamme laaja-alaisesti.

Kouluttautuminen

Meille jatkuva kouluttautuminen on itsestään selvyys. Järjestämme henkilökunnallemme koulutusta rakentamisen turvallisuuden ja laadun kehittämiseksi. Kutsumme materiaalien ja tuotteiden toimittajia toimistollemme, käymme ahkerasti alan koulutustilaisuuksissa ja luennoimme itsekin.